پرتال جامع رشته عمران و شهرسازی

نام محصول : پروژه عمران - بررسی اندرکنش شمع-خاک تحت اثر بار محوری

امتیاز:
وضعیت: موجود
کالا موجود است و می توانید به قیمت درج شده خرید نمایید
فروشگاه: عمران هفت
قیمت: 150,000 ریال
همکار: جهت مشاهده قیمت همکاری ابتدا باید تقاضای همکاری دهید
نوع ارسال:
هزینه ارسال: 0


رشته عمران پایان نامه عمران پایان نامه های عمران پروژه عمران شمع خاک

  نام محصول : پروژه عمران - بررسی اندرکنش شمع-خاک تحت اثر بار محوری

  • پیشگفتار
  • مقدمه
  • پی عمیق یا شمع
  • بیان مساله
  • فصل اول
  • مقدمه
  • اصطکاک بین شمع و خاک
  • شرایط فعال شدن مقاومت نوک
  • مقاومت در انتهای کوبش و در کوبش مجدد
  • نیروهای پس ماند در شمع
  • صفحۀ خنثی
  • نشست پی‌های عمیق
  • روش سنتی متداول (Conventional approach)
  • روش مدول تانژانت جانبو
  • محاسبۀ نشست گروه شمع
  • خلاصۀ محاسبات نشست
  • طرح سازه ای شمع
  • فصل دوم
  • مقدمه
  • اندرکنش تنه شمع با خاک لایه بالا
  • اندرکنش نوک شمع با خاک لایه پایین
  • ترکیب بار انتقالی توسط تنه و نوک شمع
  • قابلیت فشردگی شمع
  • اندرکنش شمع – خاک – شمع تحت بار قائم
  • استاتیکی
  • روش راندلف و روث
  • روش لی
  • روش جزتاس و میلانوکیس
  • فصل سوم
  • مدل سازی مسأله
  • مدل‌های پیوسته
  • تحلیل سیستم پیوسته برای شمع تحت بار محوری دینامیکی
  • نشست شمع منفرد تحت بار قائم دینامیکی
  • اندرکنش دینامیکی شمع- خاک- شمع
  • نشست شمع دریافت کننده (بدون بار)
  • ضریب اندرکنش دینامیکی
  • مطالعات پارامتریک
  • فصل چهارم
  • مقدمه
  • ضریب اندرکنش استاتیکی تحت بار قائم در خاک‌های لایه‌ای
  • نشست شمع مرجع
  • نشست شمع دریافت‌کننده
  • محاسبه ضریب اندرکنش
  • مطالعات پارمتریک برای ضریب اندرکنش استاتیکی
  • ضریب اندرکنش دینامیکی تحت بار قائم در خاک‌های لایه‌ای
  • نشست شمع مرجع تحت بار قائم استاتیکی
  • نشست شمع مرجع تحت بار قائم دینامیکی
  • محاسبه ضریب اندرکنش
  • مطالعات پارامتریک برای ضریب اندرکنش دینامیکی

  مشخصات فنی محصول : پروژه عمران - بررسی اندرکنش شمع-خاک تحت اثر بار محوری
  بررسی تخصصی محصول : پروژه عمران - بررسی اندرکنش شمع-خاک تحت اثر بار محوری
  نظرات کاربران در مورد محصول : پروژه عمران - بررسی اندرکنش شمع-خاک تحت اثر بار محوری

  نام کاربر:  
  امتیاز:
  توضیحات:  

  عبارت تصویر روبرو را وارد نمایید

   
  درج نظر  


  پیشنهاد ویژه