پرتال جامع رشته عمران و شهرسازی

نام محصول : پروژه عمران - بررسی اصول و مبانی گودبرداری و سازه های نگهبان

امتیاز:
وضعیت: موجود
کالا موجود است و می توانید به قیمت درج شده خرید نمایید
فروشگاه: عمران هفت
قیمت: 150,000 ریال
همکار: جهت مشاهده قیمت همکاری ابتدا باید تقاضای همکاری دهید
نوع ارسال:
هزینه ارسال: 0


رشته عمران پایان نامه عمران پایان نامه های عمران پروژه عمران گودبرداری سازه

  نام محصول : پروژه عمران - بررسی اصول و مبانی گودبرداری و سازه های نگهبان

  • پیشگفتار
  • شناخت زمین – گودبرداری – نگهبان سازی ساختمان همجوار
  • انواع زمین برای گودبرداری
  • زمین های مرغوب
  • زمین های سنگی
  • زمین های دج
  • زمین های سفت مخلوط
  • زمین های مخلوط متوسط
  • زمین های نامرغوب
  • زمین های شنی
  • زمین های ماسه ای
  • زمین های رسی
  • زمین های خاک دستی
  • زمین های با خاک نباتی
  • زمین های باتلاقی
  • علائم اختصاری
  • تسطیح زمین زیربنا
  • ترانشه برداری
  • تنگ بستن پشت خاکریز (دیوار نگهبان)
  • شیب پایدار (زاویه گودبرداری)
  • توزیع تقریبی تنش در خاک، بر اثر بارهای وارد بر سطح خاک
  • توزیع تنش ناشی از سازهای ثقلی و پشته های خاکریز
  • زاویه گودبرداری در زمین های سنگی و صخره ای
  • زاویه گودبرداری در زمین های دج
  • زاویه گودبرداری در زمین های سفت مخوط
  • زاویه گودبرداری در زمین های مخلوط متوسط
  • زاویه گودبرداری در زمین های رسی
  • زاویه گودبرداری در زمین های نامرغوب شنی و ماسه ای
  • گودبرداری مرحله ای
  • ایجاد مانع در زمین سست برای گودبرداری
  • سپرکوبی توسط تراورس چوب
  • سپرکوبی توسط تیرآهن و پوشش تخته
  • سپرکوبی در زمین های تا حدی مرطوب و آبدار
  • مهارسازی شیب گودبرداری برای پی سازی
  • قالبسازی آجری در پی
  • گود برداری قائم در زمین های سست
  • در این جا مراحل گودبرداری را ذکر می کنیم
  • گودبرداری و سازه های نگهبان
  • انواع روشهای پایدارسازی گود
  • روش مهارسازی
  • مزایای روش مهارسازی
  • معایب روش مهارسازی
  • روش دوخت به پشت
  • مزایای روش دوخت به پشت
  • معایب روش دوخت به پشت
  • روش دیواره دیافراگمی
  • مزایای روش دیواره دیافراگمی
  • معایب روش دیواره دیافراگمی
  • روش مهار متقابل
  • مزایای روش مهار متقابل
  • معایب روش مهار متقابل
  • روش اجرای شمع
  • مزایای روش اجرای شمع
  • معایب روش اجرای شمع
  • روش سپرکوبی
  • مزایای روش سپرکوبی
  • معایب روش سپرکوبی
  • اجرای سازه نگهبان توسط خرپای فلزی در گودبرداری
  • مزایای روش خرپایی
  • معایب روش خرپایی
  • جمع آوری تیر و تخته و تنگ
  • گودبرداری و نگهبان سازی ساختمان همجوار
  • تنگ بستن پشت دیوار همجوار
  • تنگ بستن مایل پشت ساختمان همجوار توسط تیر و تخته
  • تنگ بندی گسترده چوبی پشت دیوار ساختمان همجوار
  • تنگ اندازی افقی چوبی بین دو دیوار همجوار
  • تنگ اندازی دو ساختمان همجوار با «دهانه عریض» توسط تیر مركب چوبی
  • تنگ بستن پشت دیوار ساختمان همجوار در گودبرداری با تیر آهن
  • تنگ بستن افقی پشت دیوار همجوار با تیرآهن و تیرمركب
  • نگهبان سازی ساختمان همجوار توسط تنگ خاكی در گودبرداری
  • تنگ بندی آجری در كناره گودبرداری برای نگهبان سازی ساختمان همجوار
  • نگهبان سازی ساختمان همجوار توسط تیرمركب پروفیل و تنگ آجری در گودبرداری
  • تنگ بندی آجری در پای گود برداری
  • نگه داری ساختمان‌های مرتفع همجوار در گودبرداری‌های بسیار عمیق
  • اجرای پی سازی در عمق چاه
  • شاقول سازی ستون‌های فلزی
  • اجرای گودبرداری عمیق
  • فصل دوم
  • ضوابط و دستورالعمل‌های گودبرداری، حفر چاه‌ها، و اجرای سازه‌های نگهبان
  • مبحث دوازدهم مقررات ملی ساختمان، ویرایش دوم، 1380
  • عملیات خاكی
  • كلیات
  • گودبرداری و خاكبرداری (حفر طبقات زیرزمین و پی كنی ساختمانها)
  • حفاری چاه‌ها و مجاری آب و فاضلاب
  • مشخصات فنی عمومی كارهای ساختمانی (نشریة 55 سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور)، تجدید نظر دوم ، 1383 (فصل 26)
  • ایمنی در انجام عملیات خاكی
  • كلیات
  • مقدمات گودبرداری
  • گودبرداری
  • حفاظت عمومی هنگام انجام عملیات گودبرداری
  • رعایت نكات ایمنی در حفر چاه
  • مقدمات حفر چاه
  • رعایت نكات ایمنی در عملیات حفر چاه
  • مشخصات فنی عمومی راه (نشریة 101 سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور)، تجدید نظر اول، 1382 (فصل 24)
  • عملیات خاكی
  • آیین نامة حفاظتی كارگاه‌های ساختمانی، معاونت روابط كار وزارت كار و اموراجتماعی
  • فصل ششم – گودبرداری و حفاری
  • بخش اول – عملیات مقدماتی گودبرداری و حفاری
  • بخش دوم – اصول كلی گودبرداری و حفاری
  • بخش سوم – راه‌های ورود و خروج به محل گودبرداری و حفاری
  • بخش چهارم – حفر چاه‌های آب و فاضلاب با وسایل دستی
  • منتخبی از آیین نامه و مقررات حفاظتی حفر چاه‌های دستی، معاونت روابط كار وزارت كار و امور اجتماعی
  • فصل چهارم – مقدمات ایمنی عملیات حفاری
  • فصل پنجم – عملیات حفر میل چاه
  • فصل سوم
  • فرم های بازبینی (چک لیست های ) گودبرداری و سازه های نگهبان

  مشخصات فنی محصول : پروژه عمران - بررسی اصول و مبانی گودبرداری و سازه های نگهبان
  بررسی تخصصی محصول : پروژه عمران - بررسی اصول و مبانی گودبرداری و سازه های نگهبان
  نظرات کاربران در مورد محصول : پروژه عمران - بررسی اصول و مبانی گودبرداری و سازه های نگهبان

  نام کاربر:  
  امتیاز:
  توضیحات:  

  عبارت تصویر روبرو را وارد نمایید

   
  درج نظر  


  پیشنهاد ویژه