پرتال جامع رشته عمران و شهرسازی

نام محصول : پایان نامه کارشناسی ارشد عمران - بررسی روسازی های بتنی در حمل و نقل ریلی با نگاهی بر متروی تبریز

امتیاز:
وضعیت: موجود
کالا موجود است و می توانید به قیمت درج شده خرید نمایید
فروشگاه: عمران هفت
قیمت: 400,000 ریال
همکار: جهت مشاهده قیمت همکاری ابتدا باید تقاضای همکاری دهید
نوع ارسال:
هزینه ارسال: 0


رشته عمران پایان نامه ارشد عمران پایان نامه های ارشد عمران مترو مترو تبریز روسازی

  نام محصول : پایان نامه کارشناسی ارشد عمران - بررسی روسازی های بتنی در حمل و نقل ریلی با نگاهی بر متروی تبریز

  • فصل اول: (تعریف مساله
  • تعریف کلی مساله
  • نیاز به مطا لعه در مورد مساله
  • اثرات مهم مطالعه بر مساله از نظر بهبود آن
  • اهداف و فرضیات
  • دامنه اثر مساله در جامعه علمی و اجتماع
  • محدودیت هاوچهار چوب پروزه
  • مقدمه و تاریخچه
  • فصل دوم: (كاووش در متون)
  • طبقه بندی و مقدمه و اظهار بكر بودن متون
  • بررسی مقالات
  • بررسی تزها و پایان نامه ها
  • بررسی كتابها
  • فصل سوم: (روش تحقیق)
  • روش بكار گرفته شده و دلایل آن
  • دستورالعمل جمع آوری اطلاعات و روشهای بكار رفته
  • تعاریف ، اختصارات و نشانه های ریاضی
  • منطق سیستم تصمیم‌گیری
  • پنج گام اساسی تا تصمیم‌گیری نهایی
  • ارائه مباحث ضروری علمی
  • سابقه و رژیم ترافیكی
  • معیارهای محدود كننده فنی
  • معیارهای آزمایش و كنترل
  • مطالعات و تحلیل‌های تكمیلی
  • تحكیم بستر علمی قضیه و بكارگیری سیستماتیك آن
  • معیارهای ارزیابی مقایسه و مدل انتخاب نوع سیستم روسازی
  • معیارهای ارزیابی و مقایسه
  • انواع خطوط با دال بتنی
  • مدل ارزیابی
  • لایه داخلی مدل ، ابزار تحلیل هزینه طول عمر روسازی
  • لایه میانی : تاثیرات بالقوه اعمالی از مسیر
  • فصل چهارم: (گردآوری اطلاعات)
  • معرفی خطوط با دال بتنی
  • معرفی
  • خطوط بابالاست دربرابرخط بادال
  • خط با بالاست
  • خط با دال
  • طراحی روسازی‌های دارای خط بدون بالاست
  • بلاكها یا تراورسهایی مدفون در بتن
  • طراحی های روسازیهای خطوط با دال
  • توسعه كیفیت یكپارچگی سیستم
  • خط زوبلین
  • خط با بستر بتن آسفالتی
  • دالهای پیش ساخته
  • خط با دال شینكانسن
  • با دال بوگل
  • دالهای یكپارچه و ابنیه فنی
  • ریل مدفون
  • خصوصیات ریل مدفون
  • ساخت خط ریل مدفون
  • تجربیات اجرایی ریل مدفون
  • خط عرشه‌ای
  • سازه های ریل با تكیه گاه پیوسته و مهار شده
  • خط كوكن
  • ریل قاشقی با تكیه گاه پیوسته
  • ریلهای مهار شده در جان
  • EPS به عنوان مصالح بستر در سازه خط با دال راه آهن
  • معرفی
  • سازه های خط با دال بتنی با زیر اساس EPS
  • عملكرد استاتیكی
  • ایفای نقش دینامیكی
  • كاربردها
  • خاصیت ارتجاعی خط
  • مقتضیات سیستم
  • مقتضیات زیرسازی
  • مقتضیات خط با دال بتنی در تونلها
  • مقتضیات خط با دال بتنی روی پلها
  • تجربیات عمومی با سیستمهای خط با دال
  • نتیجه‌گیری و پیشنهادات
  • المانهای تشكیل‌دهنده خطوط با دال بتنی
  • ریل
  • پابند
  • تراورس
  • تكنیك های ساخت ، تولید
  • انواع ساخت
  • نقاط تكیه گاهی مجزا ریل با تراورس ها
  • روش ساخت مدفون
  • روش ساخت رهدا
  • روش ساخت رهدا در خاك ریزی و خاك برداری ها
  • روش ساخت رهدا در تونل ها
  • روش ساخت BERLIN
  • روش ساخت HEITKAMP
  • روش ساخت SBV
  • روش ساخت ZÜBLIN
  • ساخت تراورس های غیر مدفون
  • روش ساخت SATO
  • نوع ساخت FFBS-ATS-SATO
  • نوع ساخت ATD
  • روش ساخت BTD
  • روش ساخت . WALTER
  • روش ساخت GETRAC
  • 7نقاط تكیه گاهی گسسته ریل بدون تراورس ها
  • انواع ساخت سازه خط یكپارچه
  • روش ساخت GRASS TRACK
  • روش ساخت HOCHTIEF / SCHRECK - MIEVES / LONGO
  • روش ساخت FFC
  • روش ساخت BES
  • روش ساخت BTE
  • انواع ساخت پیش ساخته
  • تكیه گاه ریل پیوسته
  • روش ساخت INFUNDO
  • 31خطوط با پابند های گیره ای
  • روش ساخت SFF
  • روش ساخت SAARGUMMI
  • پیشرفت های دیگر
  • خطوط دارای تراورسهای قابی
  • خطوط نردبانی
  • نتیجه
  • فصل پنجم: (نتیجه گیری)
  • تحلیل اطلاعات
  • سیستم های قطار سبك (LRT)
  • مترو
  • محیط زیست و حفظ آن در حمل و نقل شهری
  • ویژگی های خطوط قطار شهری
  • ایمنی كامل
  • حداقل تعمیرات
  • زیبائی و پاكیزگی بستر خط و سهولت نظافت
  • حداقل لرزش و سر و صدا
  • شرائط محیطی شهرستان تبریز
  • پارامترهای مهم طراحی خطوط قطار شهری
  • عرض خطوط
  • حداقل شعاع قوس افقی
  • قوسهای قائم Vertical curve
  • حداكثر شیب و فراز Max gradient
  • فواصل محوری خطوط Centre to centre track
  • دور خطوط Superelevation
  • سرعت
  • بار محوری Axle load
  • شیب عرضی ریلها
  • مشخصات ابعادی سكوها
  • طول سكوها
  • ارتفاع سكوها
  • عرض سكوها
  • اندازه قواره خطوط
  • اندازه قواره خطوط در مسیر روباز Clearance gauge open
  • اندازه قواره خطوط در مسیر تونل Clearance Gauge in Tonnel
  • انواع تیپ خطوط قطار شهری
  • خطوط شهری همسطح AT GRADE TRAK
  • خطوط شهری زیرزمینی( مترو ) UNDER GROUND
  • خطوط شهری در ارتفاع ELEVATED TRACK
  • خطوط با ترافیك مختلط MIXED TRAFFIC
  • خطوط مستقل ‌ INDEPENDENT
  • گزینه پیشنهادی خطوط قطار شهری تبریز
  • ساختمان خطوط قطار شهری
  • نقش روسازی خطوط
  • شرح خطوط با بستر بالاستی Ballasted Track
  • شرح خطوط با بستر مختلط بالاستی و بتنی
  • شرح خطوط با بستر بتنی SLAB-TRACK
  • تیپ های مختلف روسازی خطوط
  • خطوط با پانل های نردبانی روی بستر تراكم یافته زیرسازی
  • خطوط با تراورس چوبی روی بستر بالاستی
  • خطوط با تراورس بتنی روی بستر بالاستی
  • خطوط با بستر بتنی
  • ریل
  • تراورس
  • تراورس چوبی
  • تراورس فلزی
  • تراورس بتنی
  • سیستم اتصال ریل به تراورس (پابند ریل )
  • پابند صلب
  • پابند ارتجاعی
  • اتصال ریل ها
  • جوشكاری ریلها
  • میراكننده ها
  • جذب انرژی ارتعاشی و صدا در خطوط بالاستی
  • سوزنها و نقش آنها
  • 22مقایسه فنی و اقتصادی خطوط با بستر بتنی و بالاستی
  • مزایا و معایب خطوط با بسترهای بتنی
  • مقایسه اقتصادی بسترهای بتنی و بالاستی
  • استانداردهای حمل و نقل ریلی بین شهری
  • حداكثر سرعت
  • محاسبه مقطع ریل بر اساس بار محوری
  • حجم ترافیك سالیانه (تناژ بار و مسافر سالیانه )
  • هزینه تهیه و تدارك ریل برای هر كیلومتر خط
  • تعریف و نقش تراورس در خط
  • فواصل تراورس ها
  • نتیجه گیری
  • معرفی موضوع به منظور تحقیقات بعدی
  • منابع و ماخذ

  مشخصات فنی محصول : پایان نامه کارشناسی ارشد عمران - بررسی روسازی های بتنی در حمل و نقل ریلی با نگاهی بر متروی تبریز
  بررسی تخصصی محصول : پایان نامه کارشناسی ارشد عمران - بررسی روسازی های بتنی در حمل و نقل ریلی با نگاهی بر متروی تبریز
  نظرات کاربران در مورد محصول : پایان نامه کارشناسی ارشد عمران - بررسی روسازی های بتنی در حمل و نقل ریلی با نگاهی بر متروی تبریز

  نام کاربر:  
  امتیاز:
  توضیحات:  

  عبارت تصویر روبرو را وارد نمایید

   
  درج نظر  


  پیشنهاد ویژه