پرتال جامع رشته عمران و شهرسازی

نام محصول : پايان نامه کارشناسي ارشد عمران سازه - فاصله مورد نیاز ساختمانهای با قاب خمشی فولادی برای جلوگیری از ریزش در زلزله

امتیاز:
وضعیت: موجود
کالا موجود است و می توانید به قیمت درج شده خرید نمایید
فروشگاه: عمران هفت
قیمت: 300,000 ریال
همکار: جهت مشاهده قیمت همکاری ابتدا باید تقاضای همکاری دهید
نوع ارسال:
هزینه ارسال: 0


رشته عمران پایان نامه ارشد عمران پایان نامه های ارشد عمران زلزله سازه

  نام محصول : پايان نامه کارشناسي ارشد عمران سازه - فاصله مورد نیاز ساختمانهای با قاب خمشی فولادی برای جلوگیری از ریزش در زلزله

  • فصل اول
  • معرفی درز انقطاع وپارامترهای موثر بر آن
  • مقدمه
  • نیروی تنه‌ای و اهمیت آن
  • فصل دوم
  • مروری بر تحقیقات انجام شده در زمینه درز انقطاع
  • تاریخچه تحقیقات
  • تاثیر مقاومت سازه ای
  • تاثیر میرایی اعضاء
  • تاثیربزرگی جرم‌ سازه
  • مدل خطی
  • حالت رفتار غیر خطی
  • روش¬های آیین نامه ای
  • استاندارد 2800 ایران
  • فصل سوم
  • معرفی تئوری ارتعاشات پیشا
  • فرایندها و متغیرهای پیشا
  • تعریف متغیر پیشای X
  • تابع چگالی احتمال
  • تابع توزیع احتمال نرمال یا گوسی
  • امید های آماری فرایند راندم (پیشا)
  • امید آماری مرتبه اول (میانگین) و دوم
  • واریانس و انحراف معیار فرایندهای پیشا
  • فرایندهای مانا و ارگادیک
  • فرایند مانا
  • فرایند ارگادیک
  • همبستگی فرایندهای پیشا
  • تابع خود همبستگی
  • تابع چگالی طیفی
  • فرایند راندم باند باریک و باند پهن
  • انتقال ارتعاشات راندم
  • میانگین پاسخ
  • تابع خود همبستگی پاسخ
  • تابع چگالی طیفی
  • جذر میانگین مربع پاسخ
  • روشDavenport
  • فصل چهارم
  • مدل¬سازی و نتایج تحلیل دینامیکی غیر خطی
  • مقدمه
  • روش¬های مدل¬سازی رفتار غیرخطی
  • آنالیز غیرخطی قاب های خمشی
  • مشخصات مدل¬های مورد بررسی
  • طراحی مدل¬ها
  • مشخصات مصالح
  • مدل¬سازی تیر ها و ستون¬ها
  • بارگذاری
  • روش آنالیز
  • معرفی روش آنالیز تاریخچه پاسخ
  • انتخاب شتاب نگاشت¬ها
  • مقیاس کردن شتاب نگاشت¬ها
  • استهلاک رایلی
  • روش نیوتن _ رافسون
  • همگرایی
  • محاسبه پاسخ سازه ها
  • محاسبه درز انقطاع
  • تأثیر زمان تناوب دو سازه
  • تأثیر میرایی
  • تأثیر تعداد دهانه های قاب خمشی
  • تأثیر جرم سازه ها
  • فصل پنجم
  • روش پیشنهادی برای محاسبه درز انقطاع
  • مقدمه
  • روش محاسبه جابجایی خمیری سازه ها
  • تحلیل دینامیکی طیفی
  • معرفی طیف بازتاب مورد استفاده در تحلیل طیفی
  • بارگذاری طیفی
  • اصلاح مقادیر بازتاب¬ها
  • نتایج تحلیل طیفی
  • آنالیزاستاتیکی غیرخطی
  • محاسبه ضریب اضافه مقاومت
  • محاسبه ضریب شکل پذیری
  • محاسبه ضریب کاهش مقاومت در اثر شکل¬پذیری
  • محاسبه ضریب رفتار
  • محاسبه تغییر مکان غیر الاستیک
  • محاسبه ضریب
  • محاسبه درز انقطاع
  • محاسبه جابجایی خمیری برحسب ضریب رفتار R
  • فصل ششم
  • مقایسه روش¬های آیین نامه ای
  • مقدمه
  • آیین نامه (IBC 2006)
  • استاندارد 2800 ایران
  • مقایسه نتایج آیین نامه ها با روش استفاده شده در این تحقیق
  • فصل هفتم
  • نتیجه گیری و پیشنهادات
  • جمع بندی و نتایج
  • روش پیشنهادی محاسبه درز انقطاع
  • پیشنهادات برای تحقیقات آینده

  مشخصات فنی محصول : پايان نامه کارشناسي ارشد عمران سازه - فاصله مورد نیاز ساختمانهای با قاب خمشی فولادی برای جلوگیری از ریزش در زلزله
  بررسی تخصصی محصول : پايان نامه کارشناسي ارشد عمران سازه - فاصله مورد نیاز ساختمانهای با قاب خمشی فولادی برای جلوگیری از ریزش در زلزله
  نظرات کاربران در مورد محصول : پايان نامه کارشناسي ارشد عمران سازه - فاصله مورد نیاز ساختمانهای با قاب خمشی فولادی برای جلوگیری از ریزش در زلزله

  نام کاربر:  
  امتیاز:
  توضیحات:  

  عبارت تصویر روبرو را وارد نمایید

   
  درج نظر  


  پیشنهاد ویژه