پرتال جامع رشته عمران و شهرسازی

نام محصول : پایان نامه عمران - اجرای اسکلت بتنی

امتیاز:
وضعیت: موجود
کالا موجود است و می توانید به قیمت درج شده خرید نمایید
فروشگاه: عمران هفت
قیمت: 150,000 ریال
همکار: جهت مشاهده قیمت همکاری ابتدا باید تقاضای همکاری دهید
نوع ارسال:
هزینه ارسال: 0


رشته عمران پایان نامه عمران پایان نامه های عمران اسکلت بتنی اسکلت

  نام محصول : پایان نامه عمران - اجرای اسکلت بتنی

  • سیمان
  • تاریخچه سیمان
  • تعریف
  • روش خشك
  • روش تر
  • كارهای تزئینی دیوارهای داخلی و سطح داخلی سقف
  • سیمان پرتلند مخصوص
  • نكات مربوط به سیمان
  • زمان گیرش خمیرسیمان
  • مراحل آزمایش
  • ماشین آلات بتن سازی
  • بیل
  • بتونیر
  • ترتیب ریختن مصالح در داخل دیگ (مخزن)
  • پمپ هدایت بتن
  • تعریف
  • پمپ هوایی
  • هواگیری بتن
  • انواع ویبراتور
  • ویبراتور بنزینی
  • ویبراتور گازوئیلی
  • ویبراتور برقی
  • ویبراتور بادی
  • یك ویبراتور از سه قسمت تشكیل شده است
  • نكات مهم بتن ریزی
  • انواع سیمان پرتلند
  • 1- سیمان نوع یك (I) (سیمان پرتلند معمولی)
  • سیمان نوع دو (II) (سیمان اصلاح شده)
  • سیمان نوع سه (III) (سیمان با مقاومت اولیه زیاد یا سیمان زودسخت شونده)
  • سیمان پرتلند نوع چهار (IV) (سیمان كم حرارت)
  • سیمان پرتلند نوع پنج (V) (سیمان ضد سولفات)
  • سیمان رنگی
  • خواص سیمان پرتلند
  • ریزی (نرمی)
  • سلامت
  • روانی
  • زمان گیرش
  • گیرش كاذب
  • مقاومت فشاری
  • گرمای آب گیری (هیدراسیون)
  • افت ناشی از حرارت دادن
  • چگالی
  • مصالح سنگی
  • مدول نرمی یا ضریب نرمی (F.M)
  • بتن سبك
  • بتن معمولی
  • بتن سنگین
  • آب
  • مواد افزودنی
  • مواد تسریع كننده
  • مواد كندگیر كننده
  • تقلیل دهنده های آب روان (روان كننده ها)
  • فوق روان كننده ها
  • مواد افزودنی حباب ساز (مواد هوازا)
  • ضد یخ
  • پوزون لان ها
  • مقاومت بتن سخت شده
  • نسبت آب به سیمان
  • نوع سیمان
  • عمر بتن
  • درجه حرارت و رطوبت بتن
  • دانه بندی، مقدار و نسبت سنگ دانه ها
  • ساختن، ریختن ومتراكم كردن بتن
  • عمل آوردن بتن
  • اثر مواد شیمیایی مضرروی سیمان
  • انواع بتن
  • كارایی بتن
  • مقاومت فشاری بتن
  • مقاومت كششی بتن
  • خزش به عوامل زیربستگی دارد
  • اُفت (انقباض)
  • محیط های سولفاته
  • خوردگی آرماتور
  • وزن مخصوص
  • تغییرش كل تحت تنش فشاری
  • مشخصات آرماتورها و روش های طبقه بندی آن ها
  • روش ساخت و تاثیر آن بر مساحت مكانیكی
  • فولادهای مسطح كننده بتن
  • میلگرد معمولی (Bar)
  • فولاد تنتور (TENTOR) با علامت اختصاری T.T
  • فولاد تور (TOR)
  • فولاد كارن (CARON)
  • فولاد نرسید (NERSID)
  • فولاد كرلوا (CEROI)
  • شبكه ها یا تورهای جوش شده ازمفتول با علامت اختصاری (WWF)
  • مفتول ها
  • میلگردهای خاص
  • استفاده از میلگردهای گالوانیزه
  • استفاده از میلگردهای ضد زنگ
  • طبقه بندی آرماتورها
  • فاصله نگه دارهای آرماتوربندی
  • طول مهاری (گیرداری)
  • طول مهاری برای آرماتورهای آجدار تحت اثر كشش منتهی به قلاب
  • حداقل قطر خم
  • حداقل طول راست آرماتور بعد از خم
  • محدودیت فواصل برای آرماتورها
  • 1- میله های اصلی
  • 2- خاموت ها
  • وظیفه خاموت ها درستون ها
  • جزییات خاص در آرماتوربندی ستون ها
  • رفتار تیرهای بتنی مسلح تخت خمشی
  • 1- مرحله الاستیك
  • 2- مرحله الاستو- پلاستیك
  • 3- مرحله پلاستیك
  • فرضیات اساسی
  • مقاطع كم فولاد و مقاطع پرفولاد
  • 1- مقطع متعادل
  • 2- مقطع كم فولاد
  • 3- مقطع پرفولاد
  • گسیختگی نرم و گسیختگی ترد
  • 1- گسیختگی (شكست) نرم
  • گسیختگی (شكست) ترد
  • ضوابط آیین نامه ای تیرها
  • انواع ترك ها
  • 1- ترك خمشی قائم
  • 2- ترك های قطری
  • ترك های برشی جان
  • ترك های برشی- خمشی
  • خاموت ها
  • انواع ستونه ها و ضوابط آرماتورگذاری آن ها
  • آرماتورهای عرضی در ستون به دلایل زیر به كار می روند
  • ضوابط آیین نامه ای مربوط به ستون ها
  • آرماتورهای عرضی برای اعضای خمشی
  • مارپیچ
  • شكل پذیری
  • شكل پذیری در تیرهای آهن بتن آرمه
  • نسبت فولاد كششی
  • نسبت فولاد فشاری
  • مقاومت بتن مصرف شده
  • مقاومت فولاد مصرف شده
  • شكل مقطع تیر
  • فولاد عرضی (خاموت ها)
  • چسبندگی فولاد و بتن ومهار آرماتور
  • محصور كردن بتن
  • شكل پذیری در ستون های بتن آرمه
  • فولاد عرضی دور پیچ
  • فولاد عرضی به شكل قلاب
  • محل وصله آرماتورهای راسته
  • ابعاد ستون
  • شالوده ها
  • انواع شالوده های سطحی
  • اصول كلی در آنالیز و طرح پی ها
  • شالوده های مركب
  • انواع شالوده ها
  • شالوده منفرد
  • شالوده نواری
  • شالوده گسترده
  • شالوده باسكولی
  • ضوابط آیین نامه ای مربوط هب شالوده ها
  • دال های بتن آرمه
  • سیستم تیردال
  • سیستم دال تخت
  • دال های یك طرفه
  • ضخامت دال
  • آرماتورهای افت و حرارت
  • آرماتور گذاری در دال های یك طرفه
  • دال یك طرفه ممتد
  • دال های یك طرفه یا تیرچه های بتنی
  • دال های دو طرفه
  • ضوابط آیین نامه ای دال ها(ضخامت دال)
  • حداكثر تغییر شكل مجاز در دال ها
  • آرماتورگذاری دال ها
  • آرماتور های افت و حرارت
  • سقف تیرچه بلوك
  • معایب سقف تیرچه بلوك
  • اجزای تشكیل دهنده سقف تیرچه بلوك
  • تیرچه
  • خرپا از سه قسمت تشكیل شده است
  • تیرچه های بتن آرمه در انواع زیرند
  • تیرچه بتنی و خرپای فلزی
  • تیرچه های قالب سفالی
  • تیرچه های فلزی با جان باز
  • تیرچه های پیش تنیده
  • بلوك
  • آرماتور ممان منفی
  • آرماتور حرارتی و توزیع بار
  • كلاف عرضی (tie beam)
  • قلاب اتصال
  • روش حمل تیرچه و انبار كردن آن
  • نصب تیرچه ها
  • ارتفاع بلوك با توجه به ارتفاع تیرچه ها
  • آرماتورهای عرضی (مورب)
  • نصب بلوك ها در بین تیرچه ها
  • آماده سازی سقف برای بتن ریزی
  • بتن ریزی و متراكم كردن آن
  • عمل آوردن بتن
  • باز كردن قالب ها و جمع آوری تكیه گاه های موقت

  مشخصات فنی محصول : پایان نامه عمران - اجرای اسکلت بتنی
  بررسی تخصصی محصول : پایان نامه عمران - اجرای اسکلت بتنی
  نظرات کاربران در مورد محصول : پایان نامه عمران - اجرای اسکلت بتنی

  نام کاربر:  
  امتیاز:
  توضیحات:  

  عبارت تصویر روبرو را وارد نمایید

   
  درج نظر  


  پیشنهاد ویژه