پرتال جامع رشته عمران و شهرسازی

نام محصول : سمینار سازه - اثر میراگرهای جرمی تنظیم شونده

امتیاز:
وضعیت: موجود
کالا موجود است و می توانید به قیمت درج شده خرید نمایید
فروشگاه: سیویل
قیمت: 200,000 ریال

با تخفیف 180,000 ریال

همکار: جهت مشاهده قیمت همکاری ابتدا باید تقاضای همکاری دهید
نوع ارسال:
هزینه ارسال: 0


دانلود فایل کاتالوگ

خرید سمینار ارشد سازه سمینار ارشد سازه سمینار میراگرهای تنظیم شونده میراگرهای تنظیم شونده میراگرهای غیرفعال

  نام محصول : سمینار سازه - اثر میراگرهای جرمی تنظیم شونده
  مشخصات فنی محصول : سمینار سازه - اثر میراگرهای جرمی تنظیم شونده
  فرمت WORD
  تعداد صفحه 60
  منابع دارد
  عکس دارد
  سال ارائه 1394
  بررسی تخصصی محصول : سمینار سازه - اثر میراگرهای جرمی تنظیم شونده
  زلزله یکی از حوادث طبیعی است که هرساله باعث به وجود آمدن خسارات جانی و مالی فراوانی میشود و آسیبهاي فراوانی را به اماکن و شریانهاي حیاتی وارد میسازد، از این رو طراحی لرزهاي ایمن سازهها و مقاوم-سازي سازه‌هاي موجود یکی از دغدغه‌هاي اصلی مهندسین سازه میباشد. از سوي دیگر پیشرفتهاي انجام شده صنعت ساختمان در قرن اخیر، گرایش روز افزونی در زمینه احداث ساختمانهاي بلند مرتبه در جهان به وجود آوردهاست. میراگر جرمی تنظیم شده نوع نسبتا جدیدي از سیستمهاي کنترل سازه میباشد که باعث افزایش اتلاف انرژي میرایی تحت نیروهاي خارجی در سازه میگردد. در این مطالعه به بررسی تاثیر پارامترهاي موثر میراگر جرمی بر روي پاسخ سازه پرداخته شده است. براي این منظور، سه قاب10 ، 15 و20 طبقه، مورد بررسی قرار گرفته است. آنالیز تاریخچه زمانی تحت هفت شتابنگاشت زلزله براي بدست آوردن پارامترهاي بهینه سیستم میراگرجرم متوازن بر روي قاب انجام شده است. نتایج نشان دهنده تاثیر میراگر جرمی تنظیم شده در کاهش پاسخ سازه و حساسیت بیشتر پاسخ سازه به نسبت جرمی میراگر تنظیم شده در مقایسه با دو پارامتر، نسبت میرایی و نسبت فرکانس میراگر، میباشد. افزایش ارتفاع موجب حساسیت میراگر کنترل جرمی به پارامترهاي طراحی این نوع میراگر می‌گردد. همچنین از نتایج میتوان دریافت که در تمامی زلزله‌ها روند تغییر کاهش پاسخ سازه با افزایش میرایی تقریبا داراي شیب ثابتی می‌باشد و همزمان با افزایش ارتفاع این شیب تقریبا ثابت میباشد.همچنین افزایش نسبت فرکانس تنظیم در هر سه مدل و براي هرهفت زلزله در روند تغییر کاهش پاسخ سازه از روند ثابتی برخوردار نمی‌باشد و میتوان گفت حساسیت پاسخ سازه به این پارامتر بسیار بیشتر میباشد و میتوان این مساله را مربوط به محتواي فرکانسی متفاوت زلزله‌ها دانست.
  نظرات کاربران در مورد محصول : سمینار سازه - اثر میراگرهای جرمی تنظیم شونده

  نام کاربر:  
  امتیاز:
  توضیحات:  

  عبارت تصویر روبرو را وارد نمایید

   
  درج نظر  


  پیشنهاد ویژه