پرتال جامع رشته عمران و شهرسازی

نام محصول : گزارش کارآموزی نقشه برداری - تعیین موقغیت در نقشه برداری

امتیاز:
وضعیت: موجود
کالا موجود است و می توانید به قیمت درج شده خرید نمایید
فروشگاه: عمران هفت
قیمت: 100,000 ریال
همکار: جهت مشاهده قیمت همکاری ابتدا باید تقاضای همکاری دهید
نوع ارسال:
هزینه ارسال: 0


گزارش کارآموزی نقشه برداری نقشه برداری نقشه های کاداستر سیستم های اطلاعات جغرافیایی GPS

  نام محصول : گزارش کارآموزی نقشه برداری - تعیین موقغیت در نقشه برداری

  پیشگفتار
  بخش اول:
  GPSسیستم مکان یابی جهانی
  تاریخچهGPS
  GPSچیست؟
  ماهوارههایGPS
  سیستمGPSچگونهکارمیکند؟
  ایستگاههای زمینی سیستم GPS  
  کاربردهای GPS
  چندنمونه از تصاویر حاصل از سیستم GPS  
  گزارش تکثیر نقاط  GPS  
  بخش دوم
  کاداستر
  تعریف.كاداستر
  تعاریف اصطلاحات در کاداستر
  انواع.كاداستر
  اجزای.كاداستر
  سیرتحول تعیین وضعیت و  موقعیت.قطعه.زمین
  سیستم تحریری همراه باكروكی برای تعیین ابعاد و مكان قطعه
  سیستم تحریری بدون كروكی برای تعیین ابعاد و مكان قطعه
  سیستم خطی برای تعیین ابعاد و مكان قطعه
  سیستم رقومی برای تعیین ابعاد و مكان قطعه
  مراحل پیاده سازی كاداستر
  مشخصات یك سیستم كاداستر و بسترسازی برای ایجاد كاداستر
  ثبت واصلاحات زمین
  مزایای ثبت قطعات زمین
  انواع سیستم های ثبتی
  كاداسترملكی یا حقوقی
  پایگاه اطلاعات
  پایگاه اطلاعات كاداستررقومی
  مراحل اصلی در طراحی پایگاه داده ها
  نقشه
  نقشه برداری كاداستر
  انواع خطاهای تعیین كننده دقت در نقشه
  عملیات كنترل  و تكمیل  زمینی
  فصل سوم
  قلمرو فعالیت نقشه های كاداستر
  چند سایت معتبر درموردسیستم GPS
  منابع ومآخذ

  مشخصات فنی محصول : گزارش کارآموزی نقشه برداری - تعیین موقغیت در نقشه برداری
  فرمت word 50 صفحه
  منابع دارد
  فهرست مطالب دارد
  عکس دارد
  بررسی تخصصی محصول : گزارش کارآموزی نقشه برداری - تعیین موقغیت در نقشه برداری
  این گزارش کارآموزی شامل مطالبی درباره تعیین موقیعیت در نقشه برداری در یکی از شهرداری های حومه تهران می باشد
  نظرات کاربران در مورد محصول : گزارش کارآموزی نقشه برداری - تعیین موقغیت در نقشه برداری

  نام کاربر:  
  امتیاز:
  توضیحات:  

  عبارت تصویر روبرو را وارد نمایید

   
  درج نظر  


  پیشنهاد ویژه