پرتال جامع رشته عمران و شهرسازی

نام محصول : پروژه بتن به همراه فایل های Etabs و عکس و اتوکد

امتیاز:
وضعیت: موجود
کالا موجود است و می توانید به قیمت درج شده خرید نمایید
فروشگاه: عمران هفت
قیمت: 250,000 ریال
همکار: جهت مشاهده قیمت همکاری ابتدا باید تقاضای همکاری دهید
نوع ارسال:
هزینه ارسال: 0


شته عمران پروژه عمران پروژه بتن بتن Etabs اتوکد

  نام محصول : پروژه بتن به همراه فایل های Etabs و عکس و اتوکد

  مفروضات پروژه : ساختمان بتن آرمه داراي5 دهانه عرضي و سه دهانه طولي ( به صوررت نامنظم ) . نوع ساختمان پارکینگ در طبقه زیرزمین ، تجاری در طبقه اول و مسکونی در طبقات است . بارگذاري بر طبق آيين نامه مبحث ششم ، بارهاي وارده بر ساختمان محاسبه شده است . ساختمان در منطقه زلزله خيزي قوي ( مشهد ) است . طراحي بر طبق آيين نامه مبحث نهم (آبا) مي باشد . مقاومت زمين برابر 8/1 كيلوگرم بر سانتي مترمربع مي باشد . مقاومت فشاري استوانه بتني برابر 25 مگا پاسکال مي باشد . فولاد های طولی با مقاومت تسلیم 400 مگاپاسکال و خاموت ها با مقاومت تسلیم 300 مگاپاسکال مي باشد . پوشش بتن همواره برابر 5 سانتي متر فرض شده است مگر در جایی که در آن ذکر شده باشد مانند تاوه . نوع خاك III می باشد . ساختمان به صورت نا متقارن در پلان و مقطع انگاشته شده ، لیکن با توجه به ارتفاع کم سازه بارگذاري زلزله به صورت روش شبه استاتيكي معادل و مودال انجام پذيرفته است . در تحليل و آناليز سازه از اثر P-δ نيز استفاده شده است . در اين پروژه از نرم افزار E-tabs استفاده و مدلسازي شده و بارگذاري ثقلي و جانبي را به برنامه جهت تحليل و آناليز و طراحي داده ايم . اين برنامه قابليت طراحي خودكار داشته و با مدلسازي مي توان درصد فولاد را در مقطع لازمه مدلسازي شده تحت بارهاي وارده گرفت و بر آن اساس طراحي را انجام داد . در آخر پس از بدست آوردن فولاد لازمه در مقاطع تير و ستون و طراحي ديوار برشي ، به كمك نرم افزار Safe ، فنداسيون و تاوه ها نيز طراحي شده اند . به هر عنواني ، اگر مدلسازي درست نباشد ، جواب هاي حاصله نادرست و طراحي سازه نادرست خواهند بود ، لذا اين مدلسازي توسط محاسبات دستي نيز كنترل شده است . در قسمت محاسبات دستي ، يك دو تير سرتاسري و دو ستون طراحي شده اند ، يعني به كمك نتايج تحليل سازه و مفروض بودن لنگرها و برش ها و نيروهاي محوري ، با استفاده از روش هاي دستي مانند فرمول فرگوسن در تير ها ، فرمول برسلر و دیاگرامهای تداخلی براي ستون و . . . . ستون طراحي و آرماتور لازمه محاسبه و با نتايج كامپيوتري كنترل شده است . در انتها لازم به ذكر است كه در محاسبات از اثر پيچش سازه در تيرهاي لبه اي كه ناچيز مي باشند ، صرفنظر شده و در محاسبات لحاظ نشده اند . همچنين در اين پروژه سعي شده است تا مقاطع ستون ها بهينه بوده باشد لیکن به علت مساحت کم سازه و بارهای متعارف مقاطع اجرایی و در عین حال در بسیاری از موارد از حداقل آیین نامه ای استفاده شده است .

 • پيش گفتار
 • مقاومت کششي
 • مدول الاستيسته
 • ضريب پواسون
 • تغييرات حجمي
 • اثرات درجه حرارت
 • انقباض وخزش
 • محافظت از ميلگردها
 • مقدمه
 • مفروضات پروژه
 • محاسبه تشریحی ستون طبقه اول محورهای 2-B
 • فاصله بحرانی
 • فواصل خاموت ها
 • آرماتورگذاری میلگرد های عرضی ( خاموت ) در فاصله بحرانی
 • آرماتورگذاری میلگرد های عرضی ( خاموت ) در ستون
 • طول مهاری میلگردهای طولی ستون در محل وصله
 • محاسبه تشریحی تیر طبقه دوم محورهای B-C در محور 5
 • محاسبه تاوه ( دال ) با روش ضرایب لنگر و آیین نامه مبحث نهم
 • جزییات در نقشه های اجرایی آمده است
 • تحلیل تقریبی قاب بر اساس روش های تقریبی 8/0 دهانه و روش پرتال و کنسولی
 • قاب ها و بارگذاری هر یک
 • مشخصات فنی محصول : پروژه بتن به همراه فایل های Etabs و عکس و اتوکد
  بررسی تخصصی محصول : پروژه بتن به همراه فایل های Etabs و عکس و اتوکد
  نظرات کاربران در مورد محصول : پروژه بتن به همراه فایل های Etabs و عکس و اتوکد

  نام کاربر:  
  امتیاز:
  توضیحات:  

  عبارت تصویر روبرو را وارد نمایید

   
  درج نظر  


  پیشنهاد ویژه